ที่นี่ไม่ต้องการมากว่าเงินครับ รักษาสิวอักเสบ

ที่นี่ไม่ต้องการมากกว่าเงินต่าง ๆ ครับ ผมจะต้องการไหม เราจะต้องการไหมมันเป็นทางออกเพื่อให้ได้ ตามที่ต้องการมากกว่านี้นะครับ ผมจะต้องการมาไหมหรือว่าเขาเองจะต้องการมาไหม อิอิ รักษาสิวอักเสบ

วิธีรักษาสิว เราทำงานที่นี่เลย

วิธีรักษาสิว เราจะต้องการมาทำงานที่นี่เลย อิอิเราว่า มาทำงานอย่างน้อง ๆ จะต้องการมาทงำานที่เดียวเลย มาทำงานที่นี่เลยที่เดียว  คุณต้องการมาทำงานเลยไหมอิอิ เรามาหาทางออกเลย วิธีรักษาสิว

เราจะต้องการแบบไหน รักษาสิว

เราจะต้องการแบบไหน มาถามตัวเองนะครับ เราไม่รูเลยว่า ที่ผ่านมานี้เราจะต้องการแบบไหน ผมเองไม่คิดว่าเราจะผ่านวันนี้ได้เลย มาถามตัวเอง โดยตลอดว่า เราจะต้องการไหม หรือว่าเขาเอง มาทำตามที่น้อง ๆ จะต้องการ ที่สุดเลยอิอิเราว่ามาหาทางออกเลยนะคัรบ มาทำตามเลย รักษาสิว

ครีมรักษาสิว ที่ว่าวันนีนะครับ

ครีมรักษาสิว เขาเองมานั่งถามน้อง ๆ ว่าหลาย ๆ คนจะต้องการมารักษาสิว เราไม่คิดว่าเราจะต้องการมารักษาสิวได่้แบบนี้เลย จะต้องการมาแบบไหน หรือว่าเขาเองจะต้องการมา ทำให้น้อง ๆ นะต้องการมาแบบนี้ ลย ครีมรักษาสิว