จะบอกตัวเองมาเสมอ ๆ ครับ วิธีทําให้หน้าใส

จะบอกตัวเงอมาเสมอ ๆ ครับที่ว่าสิง่ที่ผานมาจนวันนี้เพื่อให้คุณได้อะไรมกากว่าที่คุณต้องการ ผมจะบอกเพื่อน ๆ มาเสมอ ๆว่านะครับ เอาหละครับ ทัง้นี้และทั้งนั้นผมจะตามเพ่ือน ๆ ให้มาอ่านบทความผมเช่นเดียวกันครับ ผมจะบอกไปแบบนี้ เพื่อให้คุณได้เอวที่ดี่กว่าไหม วิธีทําให้หน้าใส

ฟังเพลงทำให้คิดถึง สิวอุดตัน

ฟังเเพล งๆ ทำให้คิดถึงเรื่องของ สิวอุดตัน ที่เกิดขึ้ยมาที่หนา้ของเราจริง ๆ จะหาทางออกแบบไหนทำให้สิวหาย จะบอกว่าสิวจะหายได้ก็ต้องอาศัยหลาย ๆ อย่างที่ว่าน่าจะหายได้ ก็คตงหาทางออกกันต่อไป ที่ว่าหละครับ ที่ว่าสิวจะหายได้ก็ต้องทำแบบนี้เลย สิวอุดตัน