สุดท้ายนี้ผมเองจะต้องการแบบไหน วิธีรักษาสิว

สุดท้ายี้ผมเองจะต้องการแบบไหน เราเองจะต้องการแบบไหน มันไม่มีค่าเลย จะบอกว่าความสุขต่าง ๆ มันไม่มีทางเลยจะต้องการมาเกิดแบบนี้ เหล่านี้เขาเองจะต้องการแบบไหน มันไม่มีทางเลย จะต้องการความสุขต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเอง วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>