ฟังเพลงทำให้คิดถึง สิวอุดตัน

ฟังเเพล งๆ ทำให้คิดถึงเรื่องของ สิวอุดตัน ที่เกิดขึ้ยมาที่หนา้ของเราจริง ๆ จะหาทางออกแบบไหนทำให้สิวหาย จะบอกว่าสิวจะหายได้ก็ต้องอาศัยหลาย ๆ อย่างที่ว่าน่าจะหายได้ ก็คตงหาทางออกกันต่อไป ที่ว่าหละครับ ที่ว่าสิวจะหายได้ก็ต้องทำแบบนี้เลย สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>