ครีมรักษาสิว ที่ว่าวันนีนะครับ

ครีมรักษาสิว เขาเองมานั่งถามน้อง ๆ ว่าหลาย ๆ คนจะต้องการมารักษาสิว เราไม่คิดว่าเราจะต้องการมารักษาสิวได่้แบบนี้เลย จะต้องการมาแบบไหน หรือว่าเขาเองจะต้องการมา ทำให้น้อง ๆ นะต้องการมาแบบนี้ ลย ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>