ก็ได้แบบไหนก็ได้ จริงๆ นะ เจลว่านหางจระเข้

ก็ได้แบบไหน็ได้จริงๆ นะ ก็ได้ตามที่บอกละครับ ทางเพื่อน ๆ คุณต้องการให้ได้แบบไหน ทางนี้ เพื่อน ๆ คณก็บอกมาตามหาเพื่อน ๆ ที่ว่าดีที่สุดของทางการ  คุณต้องการทางไหนก็บอกมาเลย เจลว่านหางจระเข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>